• 2
  • 1

Zverník Kováčová

Zverník Kováčová bol schválený v roku 2008 za účelom chovu danielej a muflónej zveri. Rozloha zvernice je 186 ha, z toho 146 ha tvorí les. Terén a výškový profil zvernice nie je náročný na chôdzu, pri poľovačke vás vždy bude doprevádzať jeden z našich poverených pracovníkov. Zloženie drevín je hlavne dub letný, zimný a červený. Populácia danielej zveri je prevažne z Maďarska, Čiech a Slovenska. Pri poľovačke nie je výnimočné uloviť daniela s trofejou 5,5-6 kg čo predstavuje 210-222 bodov. Trofejová muflónia zver sa loví počas celého roka, v čriedach sa nachádza viacero kusov “zlatých” baranov.

Vo zverníku je umiestnených 6 pohodlných kazateľnicových posedov, 3 otvorené posedy pre loveckú lukostreľbu, ktoré sú umiestnené na stromoch a zabezpečujú dostatočný komfort a vysokú úspešnosť pri poľovačke. Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou. Úspešnosti poľovačky napomáha dostatočná sieť udržiavaných poľovníckych chodníkov a lesných ciest. Zverníkom preteká potok o dľžke cca 1 km, máme niekoľko umelo vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadla pre zver.

Kŕmné miesta sú lokalizované tak, aby bola zver rozmiestnená po celej ploche zverníka. Pravidelný prísun kŕmenia zabezpečujú dve kŕmne linky a väčšie množstvo krmelísk, solísk. Predaj živej zveri zo zvernice spĺňa najprísnejšie kvalitatívne požiadavky z pohľadu kvality genofondu a zdravotného stavu zveri. Dodržiavame prísne chovateľské kritéria, preto sme dosiahli poľovné obhospodarovanie zveri vysokej trofejovej hodnoty, ktorej odchyt a následny predaj slúži k zazverovaniu iných lokalít s chovom poľovnej zveri.

Záujemca o lov zveri/odchyt živej zveri si podá objednávku emailom alebo telefonicky. Objednávka musí obsahovať o aký druh zveri má objednávateľ záujem, v akej bodovej hodnote, a predpokladaný termín lovu. Zverník potvrdí objednávku a dohodne všetky podrobnosti týkajúce sa lovu.

Urobíme všetko pre to, aby ste sa cítili u nás dobre a mali záujem pravidelne sa vracať do Zverníka Kováčová. Lovu Zdar!

mapa